Johtajalle

Olimmepa johtajia, alaisia tai asiakkaita, olemme kaikki ihmisiä. Todellinen menestys johtamisessa syntyy kyvystä johtaa itseään ja muita. Kyky olla läsnä itselleen ja muille on toimivan työyhteisön edellytys. Pelkästään liiketoiminnallisiin arvoihin perustuva johtaminen ei yksin riitä saavuttamaan menestystä. Todellinen kilpailukyky syntyy inhimillisten ja liiketoiminnallisten arvojen yhdistymisellä.