LAURA PETTERSON

Kaupunki: Helsinki

Puhelin: +358 (0)50 560 7110

Sähköposti: pettersonlaura[at]yahoo.com

Ihminen tavattavissa -mentorkoulutus avasi minulle,  mustavalkoisuuteen taipuvaiselle, uuden rikkaamman ja värikylläisemmän maailman. Koulutusprosessi sysäisi  matkalle minuuteen, ihmisyyden äärelle ja toisten ihmisten luo. Tällä 4-vuoden matkalla maisema ja maailma ympärilläni,  samoin kuin sisäinen maailmani muuttuivat kokemuksena ratkaisevasti.

Sisäinen työskentelyni on ollut samaan aikaan matkaa ulospäin, kohti yhteyden ja jakamisen eheyttäviä ja hoitavia kokemuksia. Olen tänä päivänä syvemmin ja aidommin yhteydessä itseeni ja muihin ihmisiin. Tutkin, ihmettelen  ja opiskelen yhä ihmisenä olemista. Koen, että sitä mukaa kun eriydyn ja tulen enemmän aidoksi itsekseni, sitä vapaampi  olen kohtaamaan toisen ihmisen ja erilaisuutta.

Olen ilokseni saanut omat siivet, joilla tehdä juuri oman näköistä elämänmatkaa. Olen saanut monenlaista apua toisilta ihmisiltä, mikä on juurruttanut minua lujemmin osaksi eri yhteisöjä, perhettä, parisuhdetta ja verkostoja.  Matkani erilliseksi ja omista valinnoistaan vastuulliseksi ihmiseksi jatkuu edelleen. 

Kokemukseni kertoo, että rohkeuteni kasvaa joka kerralla, kun uskallan uhmata ahtaiksi käyneitä reunojani, sitkeälsti juurtuneita vääriä uskomuksiani itsestäni ja maailmasta, kun uskallan vallata uusia elämänalueita ja uskaltautua lähemäs toista ihmistä. Joku viisas on sanonut, että ahdistuksemme kertoo siitä, että uskalsimme jotain uutta: katsomaan sitä, mikä meitä estää elämästä täydesti tai ylittämään vanhat rajamme.  

Koen, että voin mentorin työssä hyödyntää kaikkea tätä matkalla koettua, läpikäytyä ja uudenlaiseksi muovautunutta. Haluan kulkea ihmisen rinnalla, niin kuin minun kanssani on kuljettu: läpi pelottavien tunteiden tiheikköjen, läpi kylmien yksinäisyyden kellarien pimeyden,  läpi sisäänsä sulkevien tyhjyyden kokemuksien. Uskon vahvasti, että pysähtyminen itsensä äärellä tässä ja nyt sekä toisen ihmisen läsnäolo siinä, luovat meissä valtavia mahdollisuuksia.        

Laura Petterson, 49v.

Aikuisen pojan äiti, avopuoliso, äitipuoli, tytär, isosisko ja täti, Ihminen tavattavissa mentor, valtiotieteen maisteri, lasten- ja nuorten erityisohjaaja.