Ihminen tavattavissa -mentorkoulutus

Ihminen tavattavissa -mentorkoulutus  on tarkoitettu kaikille, jotka ovat aidosti kiinnostuneet ihmisyyden ja itsensä syvällisestä ymmärtämisestä. Koulutusohjelma koostuu Kasvuohjelmasta ja Jatkokoulutuksesta.

Kasvuohjelman jälkeen voit halutessasi hakea jatkokoulutukseen ja valmistua näin Ihminen tavattavissa -mentoriksi. Kasvuohjelma ei edellytä aiempaa koulutusta.

Ihminen tavattavissa -mentorkoulutus pohjautuu psykodynaamiseen käsitykseen ihmisluonteesta ja teorioihin varhaisten kiintymyssuhteiden keskeisestä merkityksestä ihmisen kehitykselle. Koulutusohjelmassa on vaikutteita psykosynteesistä, symboliterapiasta, sosiaalipsykologiasta, hahmoterapista, ryhmäterapiasta, kognitiivisesta ja ratkaisukeskeisestä teoriasta sekä psykodraamasta. Kouluttajina toimivat omien erikoisalojensa (tai terapiasuuntauksiensa) ammattilaiset.

Mentorkoulutus on tarkoitettu henkilöille

  •      jotka ovat aidosti kiinnostuneet itsestään ja ihmisenä olemisesta.
  •      joilla on halu tutustua syvällisesti asioihin, jotka ovat vaikuttaneet siihen, millaisiksi  he ovat kasvaneet ihmisinä.
  •      jotka haluavat kehittää omia valmiuksiaan toimia läheisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Mentorkoulutuksen tarkoitus on tukea osallistujia

  •      entistä paremmin ymmärtämään asioita, jotka vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen.
  •      tunnistamaan ja tiedostamaan vahvuuksia ja kehittymishaasteita inhimillisissä kasvuprosesseissa ja vuorovaikutussuhteissa.
  •      ottamaan henkilökohtaisen vastuun omista valinnoistaan ja tekemisistään. 
  •      tiedostamaan oman erillisyytensä ja toisten rajat.

Koulutuksen toteutus ja investointi

Koulutus tapahtuu oman työn ohessa Helsingissä.

Koulutusryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa, kerran kuukaudessa kahtena arkipäivänä kerrallaan. Ensimmäisenä vuonna yksi näistä kokoontumisista on neljän päivän pituinen internaattijakso. Tämän lisäksi on välityöskentelyä.

Koulutuksen hinta on 2850 €/lukukausi (sis alv 24%). 
Lukukausia on kaksi vuodessa ja neljä koulutuksen aikana.

Seuraava koulutusryhmämme aloittaa 11.10.2018.

Lisätietoja:

info[at]ihminentavattavissa.fi, p. 010 235 6555