Mentorointi

Ihminen tavattavissa -mentor on ihmistä varten

Mentoroinnista voi saada tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Vastaanotolle voi tulla kuka tahansa omasta kasvustaan ja elämänsä syventämisestä kiinnostunut ihminen. Tukea voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.

Mentor tukee sisäistä kasvua

Ihminen tavattavissa –mentor on rinnalla kulkija, joka tukee toista ihmistä hyväksyvän läsnäolonsa avulla, kuunnellen ja opastaen. Pitkäkestoisen koulutuksensa avulla hän on tutustunut syvällisesti ihmisenä olemiseen, itseensä ja omaan varjoonsa. Hän on saanut monipuolisia valmiuksia ihmisen kohtaamiseen. Hänen luokseen voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Voit tavata mentoria vaikka vain muutaman kerran tai työskennellä hänen kanssaan pidempään.

Ihminen tavattavissa -mentorkoulutus pohjautuu psykodynaamiseen käsitykseen ihmisluonteesta ja teorioihin varhaisten kiintymyssuhteiden keskeisestä merkityksestä ihmisen kehitykselle. Koulutuksessa on vaikutteita monista muistakin terapiasuuntauksista. Koulutuksen sisällöstä löydät tarkempaa tietoa täältä.

Sana mentor tulee Kreikan mytologiasta, Odysseuksen tarinoista. Mentor tarkoittaa ohjaajaa, opastajaa, rinnalla kulkijaa. Ihminen tavattavissa -mentor on kaikkea tätä. Hänen asiakkaitaan voivat olla yksityiset ihmiset tai työyhteisöt.

Kasvava mentor-verkosto tarjoaa tukea

Ihminen tavattavissa -ohjelma ulottaa vähitellen versojaan eri puolille Suomea. Valmistuneita Ihminen tavattavissa –mentoreita löytyy jo monilta paikkakunnilta. Jatkokoulutuksessa opiskelevilta mentoreilta on mahdollista saada hieman edullisempaa harjoitusmentorointia. Mentorointi-tapaamisen kesto on useinmiten 45 min. Mentorointiin varataan aika alla olevista linkeistä löytyvien yhteystietojen kautta.

Ihminen tavattavissa –mentorit 

Harjoittelijat